Titulní obrázek

Úplněk způsobuje na našich silnicích více nehod

17.červenec 2012

Pojišťovna Allianz provedla v posledních pěti letech anylýzu nárustu počtu škod během dne a noci před úplňkem. Z výsledků vyplývá, že v tomto krátkém období se lidem přihodí mnohem více škod.

Povinné ručení je zákonné pojištění vozidla, které chrání motoristy před škodami, které mohou způsobit při svých cestách ostatním. Z tohoto pojištění jsou kryty nejenom poškozená vozidla, silnice, domy, ale i škody na zdraví všech účastníků nehody.

Počet škod v havarijním pojištění byl den a noc před úplňkem v letech 2007 až 2011 o 12 procent vyšší než v běžném dni, v povinném ručení dokonce o 16 procent. ovšem zajímavostí zůstává, že v samotný den úplňku je pro počet škod v autopojištění spíš podprůměrný. Je o sedm procent nižší, než je dlouhodobý průměr.

V letošním roce byly na počet nehod nejčetnější dva předúplňkové dny, 6.února a 5. dubna, kdy klienti nahlásili více než 300 událostí denně (326 a 304), přičemž obvyklý denní průměr v letošním roce je 239 škod. Kontaktní centrum registrovalo také častěji nehody se zraněním i s přítomností alkoholu. Na zvýšeném počtu nehod se zejména v dubnu podílely střety se zvěří, na jejíž chování má samozřejmě intenzivní měsíční svit velký vliv.

Podobně tomu bylo i v počtu událostí z pojištění odpovědnosti za škody občanů, kdy únorový a zejména pak květnový den před úplňkem vykázal téměř dvojnásobný počet. Úplněk je z astronomického hlediska opozice Slunce a Měsíce a je to jediná poloha Měsíce, kdy lze vidět celý jeho povrch bez zastínění slunečních paprsků Zemí. Tato konstelace má vliv na některé přírodní děje, zřejmě nejmarkantnější účinky jsou vidět na zvýšené síle přílivu. Podle průzkumů veřejného mínění téměř 92 procent dotázaných věří, že Měsíc ovlivňuje lidské chování. V dalším průzkumu tvrdilo 40 procent dotázaných, že fáze Měsíce vnímají a při úplňku trpí poruchou spánku nebo vnitřním neklidem.