Titulní obrázek

Pětice pojistných otázek, v nichž řidiči nejčastěji tápou

2.březen 2012

Co dělat, když viník od nehody ujede? Jak je to s povinným ručením, když auto řídí víc lidí? Na otázky, které často trápí účastníky nehod, odpovídá Tomáš Zavoral z České pojišťovny.

Má člověk nějakou šanci získat plnění z povinného ručení, když auto poškodil řidič, který ujel (například na parkovišti)? V momentě, kdy viník není jasně určený, je potřeba shromáždit co nejvíce důkazů o průběhu nehody, přizvat Policii ČR, která by měla o nehodě udělat záznam a ten předat k dalšímu vyšetřování na magistrát. Určitě je dobré pořídit fotodokumentaci vozidla a místní situace (značky, silnice a podobně). Pokud je na místě někdo, kdo nehodu viděl, tak si zajistit jeho písemné vyjádření. Všechny doklady je pak třeba doložit likvidátorovi své pojišťovny. Ten potom zahájí vlastní vyšetřování.

Situaci, kdy viník z místa nehody ujede a neexistují žádné záznamy o tom, že škodu na vozidle způsobil, povinné ručení neřeší, k tomu slouží havarijní pojištění. Některé malé škody však klienti z havarijního pojištění ani nehlásí, protože výše sjednané spoluúčasti je vyšší než například hodnota škody.

Při uzavření povinného ručení přes internet nabízejí některé společnosti zelenou kartu e-mailem. Jak to funguje? Nebudu mít problémy při kontrole policií? Zelená karta je jediný doklad o pojištění vozidla, který musí mít řidič vždy při sobě, a to jak na území České republiky, tak ve většině evropských zemí. Díky zelené kartě nemusí platit hraniční pojištění a rovněž v cizině dokládá, že má v pořádku pojištění odpovědnosti. Pokud vyjíždíte do zahraničí, musíte mít u sebe originál, ale i duplikát, který si nechá tamější policie v případě, že havarujete. Obě části zelené karty dostanete od pojišťovny, je možné ji vystavit i opakovaně. E-mailem většinou posílá pojišťovna zelenou kartu, která platí dočasně. Tedy do momentu, než přijde například poštou originál.

Některé pojišťovny umožňují nahlásit škodu prostřednictvím chytrého telefonu, a to včetně vyplnění záznamu o nehodě. Je to dostačující způsob, nebo musí účastníci nehody současně vyplnit a podepsat i papírový záznam? Ze zákona musí záznam o nehodě vyplnit a podepsat všichni účastníci dopravní nehody (viník i poškozený). Této povinnosti je nahlášení škody pomocí mobilního telefonu nezprostí, primárně jim poslouží k rychlé a komfortní komunikaci z místa nehody s pojišťovnou. To platí i v případě, že chytrý telefon přímo obsahuje aplikaci vyplnění záznamu o nehodě.

Povinné ručení sjednal zkušený řidič z malé vesnice. Auto je však rodinné a dost často s ním jezdí jeho syn, který má řidičské oprávnění teprve půl roku a jezdí i do velkého města. Nemůže být v případě, že syn způsobí nehodu, nějaký problém s pojišťovnou?Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Pokud syn řídí auto oprávněně (vlastník o tom ví a souhlasí s tím), je situace stejná, jako by řídil sám majitel. Když syn neporuší žádnou právní povinnost, není možné uplatnit postih. Podotýkám však, že takové případy se vždy řeší a vyhodnocují individuálně.

Sjednává se u povinného ručení nějaká spoluúčast? Ne, u povinného ručení se žádná spoluúčast nesjednává.